Разработка на IoT решения

Разработка на Internet of Things решения за бизнеса

Вашият бизнес се нуждае от интеграция на хардуерни датчици или контролери?

МВ Софт ЕООД разработва сепцифични системи за предаване на информация в реално време чрез технология на клауд и хардуерни компоненти и контролери, програмирани чрез Arduino

Вашият бизнес се  нуждае от интеграция на хардуерни датчици или контролери?
Вашият бизнес се  нуждае от интеграция на хардуерни датчици или контролери?

 

Предимства на IoT решенията за бизнеса

С направата на технологична модернизация във Вашето предприятие, вие получавате:

Чрез въвеждането на клауд базирана комуникация не е нужно да имате изградена ИТ инфраструктура, която да трябва да поддържате. Цялата налична информация и комуникация се пази на облачни пространства.

Чрез методите за предаване на информация в реално време можете да достъпвате до дадени устройства, машини и друг вид компоненти. Връзката чрез компонентите и контролерите се осъществява чрез интернет свързаност чрез кабел, безжично или чрез мобилен оператор.

Чрез интеграцията на IoT решения може да имате детайлна информация за всички сензори във Вашата компания в реално време и да контролирате производствените процеси.